Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering geeft u recht op juridisch advies en rechtshulp bij geschillen en bepaalde gebeurtenissen. Dit geldt ook voor gebeurtenissen in het buitenland. Het juridisch advies en rechtshulp worden uitgevoerd door de jurist van de rechtsbijstandverzekeraar. Kosten van inschakeling van externe deskundigen of advocaten vallen meestal onder de rechtsbijstanddekking. Een rechtsbijstandsverzekering kent standaard drie modules waarvoor u zich kunt verzekeren.

  • Verkeer
  • Wonen
  • Inkomen


Verkeer

U heeft een aanrijding met een motorfiets en het is niet duidelijk wie schuld heeft. U steekt over en wordt geschept door een auto. Dit soort zaken brengt vaak een vervelende en langdurige nasleep met zich mee. Met een rechtsbijstandverzekering wordt u geholpen met deze zaken. Het kan zijn dat u al een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten als aanvulling op uw autoverzekering. Dit betekent dat u alleen rechtsbijstand krijgt door een gebeurtenis met de auto. De verkeersmodule van de rechtsbijstandverzekering geeft ook rechtsbijstand indien u als voetganger, fietser of als andere bestuurder (zijnde niet de auto), aan het verkeer deelneemt.

Wonen

De buren gaan verbouwen en ze houden zich niet aan gemaakte afspraken met u. U krijgt onterecht geen bouwvergunning voor het willen plaatsen van een dakkapel. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u hiervoor om advies en rechtshulp vragen. De jurist van de rechtsbijstandverzekeraar zorgt voor de nodige acties.

Inkomen

U heeft bijvoorbeeld problemen met uw werkgever waardoor uw baan in gevaar komt. U heeft toegezegd gekregen dat u een nieuw jaarcontract krijgt maar op het laatste moment krijgt u deze zonder reden toch niet. Uw rechtsbijstandsverzekering biedt hierbij juridische hulp.

Sommige verzekeraars verstrekken nog meer (aanvullende) modules. Hierbij kan gedacht worden aan modules als verhuur eigen woning, pleziervaartuigen, echtscheiding, vermogensbeheer en een tweede woning.

Geen dekking

Op een rechtsbijstandverzekering kan geen beroep gedaan worden bij conflicten die al speelden of waar een conflict te verwachten was op het moment van afsluiten van de verzekering. De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren daarom een wachttijd. Deze wachttijd gaat in op het moment dat de verzekering afgesloten wordt en kan variëren van 6 weken tot 3 maanden. De wachttijd geldt voor alle zaken die in de polis genoemd worden.

Polisvoorwaarden

Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering goed door voordat u deze afsluit! Hierin staat belangrijke informatie over de dekking(en), premie en eventuele uitsluitingen. Ook kan een eigen risico van toepassing zijn per gebeurtenis.

Wilt u meer weten over de rechtsbijstandverzekering of de mogelijkheden van de modules? Vraag hier meer informatie aan of neem contact met ons op. Ook kunt u bij ons binnenlopen voor een adviesgesprek.


"VPAG medewerkers, nogmaals bedankt!
Vandaag ben ik de trotse eigenaar geworden van een prachtig appartement in Almelo! Fijn dat Henk bij het passeren van de akte(s) aanwezig kon zijn. Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor de advisering, hulp en begeleiding van het hele traject. Mijn dank geldt voor alle medewerkers, jullie zijn een deskundige en klantvriendelijke organisatie."

- J. Aanstoot


"Ik heb de begeleiding en bemiddeling van jullie als zeer prettig ervaren. In ons geval scheelt het ook dat Erwin onze financieel adviseur is. Buiten dat, is het ook prettig dat Erwin zelf ervaring heeft, omdat hij privé ook is gescheiden. Al met al zijn alle ervaringen en adviezen daarom erg waardevol. Als klant heb je echt het gevoel dat jullie met ons meedenken en je geen nummer bent. Ik heb verder geen verbeterpunten, vooral zo doorgaan."

- Hellen Jalink

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering geeft u recht op juridisch advies en rechtshulp bij geschillen en bepaalde gebeurtenissen. Dit geldt ook voor gebeurtenissen in het buitenland. Het juridisch advies en rechtshulp worden uitgevoerd door de jurist van de rechtsbijstandverzekeraar. Kosten van inschakeling van externe deskundigen of advocaten vallen meestal onder de rechtsbijstanddekking. Een rechtsbijstandsverzekering kent standaard drie modules waarvoor u zich kunt verzekeren.

  • Verkeer
  • Wonen
  • Inkomen


Verkeer

U heeft een aanrijding met een motorfiets en het is niet duidelijk wie schuld heeft. U steekt over en wordt geschept door een auto. Dit soort zaken brengt vaak een vervelende en langdurige nasleep met zich mee. Met een rechtsbijstandverzekering wordt u geholpen met deze zaken. Het kan zijn dat u al een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten als aanvulling op uw autoverzekering. Dit betekent dat u alleen rechtsbijstand krijgt door een gebeurtenis met de auto. De verkeersmodule van de rechtsbijstandverzekering geeft ook rechtsbijstand indien u als voetganger, fietser of als andere bestuurder (zijnde niet de auto), aan het verkeer deelneemt.

Wonen

De buren gaan verbouwen en ze houden zich niet aan gemaakte afspraken met u. U krijgt onterecht geen bouwvergunning voor het willen plaatsen van een dakkapel. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u hiervoor om advies en rechtshulp vragen. De jurist van de rechtsbijstandverzekeraar zorgt voor de nodige acties.

Inkomen

U heeft bijvoorbeeld problemen met uw werkgever waardoor uw baan in gevaar komt. U heeft toegezegd gekregen dat u een nieuw jaarcontract krijgt maar op het laatste moment krijgt u deze zonder reden toch niet. Uw rechtsbijstandsverzekering biedt hierbij juridische hulp.

Sommige verzekeraars verstrekken nog meer (aanvullende) modules. Hierbij kan gedacht worden aan modules als verhuur eigen woning, pleziervaartuigen, echtscheiding, vermogensbeheer en een tweede woning.

Geen dekking

Op een rechtsbijstandverzekering kan geen beroep gedaan worden bij conflicten die al speelden of waar een conflict te verwachten was op het moment van afsluiten van de verzekering. De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren daarom een wachttijd. Deze wachttijd gaat in op het moment dat de verzekering afgesloten wordt en kan variëren van 6 weken tot 3 maanden. De wachttijd geldt voor alle zaken die in de polis genoemd worden.

Polisvoorwaarden

Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering goed door voordat u deze afsluit! Hierin staat belangrijke informatie over de dekking(en), premie en eventuele uitsluitingen. Ook kan een eigen risico van toepassing zijn per gebeurtenis.

Wilt u meer weten over de rechtsbijstandverzekering of de mogelijkheden van de modules? Vraag hier meer informatie aan of neem contact met ons op. Ook kunt u bij ons binnenlopen voor een adviesgesprek.


"VPAG medewerkers, nogmaals bedankt!
Vandaag ben ik de trotse eigenaar geworden van een prachtig appartement in Almelo! Fijn dat Henk bij het passeren van de akte(s) aanwezig kon zijn. Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor de advisering, hulp en begeleiding van het hele traject. Mijn dank geldt voor alle medewerkers, jullie zijn een deskundige en klantvriendelijke organisatie."

- J. Aanstoot


"Ik heb de begeleiding en bemiddeling van jullie als zeer prettig ervaren. In ons geval scheelt het ook dat Erwin onze financieel adviseur is. Buiten dat, is het ook prettig dat Erwin zelf ervaring heeft, omdat hij privé ook is gescheiden. Al met al zijn alle ervaringen en adviezen daarom erg waardevol. Als klant heb je echt het gevoel dat jullie met ons meedenken en je geen nummer bent. Ik heb verder geen verbeterpunten, vooral zo doorgaan."

- Hellen Jalink