Werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Werkloos of arbeidsongeschikt worden heeft financiële gevolgen. U heeft dan onzekerheid over de hoogte en continuïteit van uw inkomen. Uw maandelijkse lasten moet u blijven betalen. U loopt het risico dat u hierdoor betalingsproblemen krijgt. Daarom zijn er werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen om het wegvallen van inkomen op te verzekeren.

Zelfstandig ondernemer

Sinds augustus 2004 heeft de overheid voor zelfstandig ondernemers geen regeling meer voor sociale verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid. De enige regeling waarvoor u in aanmerking kunt komen is de bijstand. Als u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte, kunt u uw bedrijf misschien niet meer runnen. Dit kan van tijdelijke aard zijn, maar misschien ook voor de rest van uw leven. In ieder geval zult u in die periode weinig of geen inkomsten hebben. Misschien heeft u een bedrijfsreserve waaruit u (tijdelijk) uw gederfde inkomsten kunt aanvullen. Om financiële risico’s te vermijden kunt u zich hier tegen verzekeren.

Werknemer in loondienst

Als u arbeidsongeschikt of werkloos raakt zijn de financiële gevolgen vaak niet te overzien. In tegenstelling tot een zelfstandig ondernemer ontvangt u bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid nog twee jaar inkomen van uw werkgever voor ten minste 70%. Daarna kan een vervolguitkering van toepassing zijn. Dit hangt van diverse factoren af. Bij werkloosheid kunt u een tijdelijke uitkering krijgen, waarvan de duur afhangt van uw arbeidsverleden. Daarna komt u in de bijstand. Bekijk ook onze themapagina’s ‘Arbeidsongeschikt’ en ‘Ontslag’. Ook als werknemer kunt u zich verzekeren tegen inkomensdalingen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Premie

Een werkloosheidsverzekering (of arbeidsongeschiktheidsverzekering) sluit u zelf af. In sommige gevallen sluit de werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (u moet wel inkomstenbelasting betalen over de uitkering). De hoogte van de premie wordt bepaald door:

 • Uitkeringsdrempel
  De mate van arbeidsongeschiktheid waarbij u een uitkering wenst te ontvangen.
 • Wachttijd
  De periode vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid /werkloosheid. In deze periode ontvangt u nog geen uitkering ontvangt.
 • Looptijd van de uitkering
  U kunt kiezen voor een korte of een langlopende uitkering (bijvoorbeeld tot aan uw pensioendatum).
 • Hoogte van het verzekerde inkomen of bedrag
  Meestal wordt het inkomen verzekerd tot 80% van het laatstverdiende inkomen, andere percentages zijn ook mogelijk. Het is ook mogelijk om een bepaald bedrag te verzekeren.
 • Indexatie
  De hoogte van de uitkering kan aangepast worden aan de jaarlijkse inflatiecorrectie.
 • Leeftijd
  De kans op arbeidsongeschiktheid of werkloosheid is hoger naarmate u ouder wordt.

Let op! Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden soms aangeboden met een lange looptijd van wel tien jaar. De verzekering is niet tussentijds op te zeggen of te wijzigen, bijvoorbeeld als uw inkomen verandert. Ook zijn er arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die alleen bij ernstige langdurige aandoeningen uitkeren. Daarom is het belangrijk om goed advies in te winnen. Wij bekijken graag welke verzekering het beste bij uw situatie past.

Vangnetverzekering

Deze verzekering is bedoeld voor startende ondernemers met een moeilijk verzekerbaar risico. Vaak gaat het om ondernemers waarbij de verzekerde al kampt met medische problemen. Hierdoor is het niet mogelijk een gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, of de premie ervan  is zeer hoog. Vraag ons naar de voorwaarden en mogelijkheden van de vangnetverzekering.

Voor meer informatie over de financiële gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen diverse scenario’s voor u doorrekenen. Daarbij kunnen wij u laten zien hoe u terugval van inkomen kunt beperken. Kom gerust bij ons langs voor een vrijblijvend advies. Zie hiervoor onze contactpagina.


"VPAG medewerkers, nogmaals bedankt!
Vandaag ben ik de trotse eigenaar geworden van een prachtig appartement in Almelo! Fijn dat Henk bij het passeren van de akte(s) aanwezig kon zijn. Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor de advisering, hulp en begeleiding van het hele traject. Mijn dank geldt voor alle medewerkers, jullie zijn een deskundige en klantvriendelijke organisatie."

- J. Aanstoot


"Ik heb de begeleiding en bemiddeling van jullie als zeer prettig ervaren. In ons geval scheelt het ook dat Erwin onze financieel adviseur is. Buiten dat, is het ook prettig dat Erwin zelf ervaring heeft, omdat hij privé ook is gescheiden. Al met al zijn alle ervaringen en adviezen daarom erg waardevol. Als klant heb je echt het gevoel dat jullie met ons meedenken en je geen nummer bent. Ik heb verder geen verbeterpunten, vooral zo doorgaan."

- Hellen Jalink

Werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Werkloos of arbeidsongeschikt worden heeft financiële gevolgen. U heeft dan onzekerheid over de hoogte en continuïteit van uw inkomen. Uw maandelijkse lasten moet u blijven betalen. U loopt het risico dat u hierdoor betalingsproblemen krijgt. Daarom zijn er werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen om het wegvallen van inkomen op te verzekeren.

Zelfstandig ondernemer

Sinds augustus 2004 heeft de overheid voor zelfstandig ondernemers geen regeling meer voor sociale verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid. De enige regeling waarvoor u in aanmerking kunt komen is de bijstand. Als u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte, kunt u uw bedrijf misschien niet meer runnen. Dit kan van tijdelijke aard zijn, maar misschien ook voor de rest van uw leven. In ieder geval zult u in die periode weinig of geen inkomsten hebben. Misschien heeft u een bedrijfsreserve waaruit u (tijdelijk) uw gederfde inkomsten kunt aanvullen. Om financiële risico’s te vermijden kunt u zich hier tegen verzekeren.

Werknemer in loondienst

Als u arbeidsongeschikt of werkloos raakt zijn de financiële gevolgen vaak niet te overzien. In tegenstelling tot een zelfstandig ondernemer ontvangt u bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid nog twee jaar inkomen van uw werkgever voor ten minste 70%. Daarna kan een vervolguitkering van toepassing zijn. Dit hangt van diverse factoren af. Bij werkloosheid kunt u een tijdelijke uitkering krijgen, waarvan de duur afhangt van uw arbeidsverleden. Daarna komt u in de bijstand. Bekijk ook onze themapagina’s ‘Arbeidsongeschikt’ en ‘Ontslag’. Ook als werknemer kunt u zich verzekeren tegen inkomensdalingen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Premie

Een werkloosheidsverzekering (of arbeidsongeschiktheidsverzekering) sluit u zelf af. In sommige gevallen sluit de werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (u moet wel inkomstenbelasting betalen over de uitkering). De hoogte van de premie wordt bepaald door:

 • Uitkeringsdrempel
  De mate van arbeidsongeschiktheid waarbij u een uitkering wenst te ontvangen.
 • Wachttijd
  De periode vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid /werkloosheid. In deze periode ontvangt u nog geen uitkering ontvangt.
 • Looptijd van de uitkering
  U kunt kiezen voor een korte of een langlopende uitkering (bijvoorbeeld tot aan uw pensioendatum).
 • Hoogte van het verzekerde inkomen of bedrag
  Meestal wordt het inkomen verzekerd tot 80% van het laatstverdiende inkomen, andere percentages zijn ook mogelijk. Het is ook mogelijk om een bepaald bedrag te verzekeren.
 • Indexatie
  De hoogte van de uitkering kan aangepast worden aan de jaarlijkse inflatiecorrectie.
 • Leeftijd
  De kans op arbeidsongeschiktheid of werkloosheid is hoger naarmate u ouder wordt.

Let op! Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden soms aangeboden met een lange looptijd van wel tien jaar. De verzekering is niet tussentijds op te zeggen of te wijzigen, bijvoorbeeld als uw inkomen verandert. Ook zijn er arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die alleen bij ernstige langdurige aandoeningen uitkeren. Daarom is het belangrijk om goed advies in te winnen. Wij bekijken graag welke verzekering het beste bij uw situatie past.

Vangnetverzekering

Deze verzekering is bedoeld voor startende ondernemers met een moeilijk verzekerbaar risico. Vaak gaat het om ondernemers waarbij de verzekerde al kampt met medische problemen. Hierdoor is het niet mogelijk een gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, of de premie ervan  is zeer hoog. Vraag ons naar de voorwaarden en mogelijkheden van de vangnetverzekering.

Voor meer informatie over de financiële gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen diverse scenario’s voor u doorrekenen. Daarbij kunnen wij u laten zien hoe u terugval van inkomen kunt beperken. Kom gerust bij ons langs voor een vrijblijvend advies. Zie hiervoor onze contactpagina.


"VPAG medewerkers, nogmaals bedankt!
Vandaag ben ik de trotse eigenaar geworden van een prachtig appartement in Almelo! Fijn dat Henk bij het passeren van de akte(s) aanwezig kon zijn. Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor de advisering, hulp en begeleiding van het hele traject. Mijn dank geldt voor alle medewerkers, jullie zijn een deskundige en klantvriendelijke organisatie."

- J. Aanstoot


"Ik heb de begeleiding en bemiddeling van jullie als zeer prettig ervaren. In ons geval scheelt het ook dat Erwin onze financieel adviseur is. Buiten dat, is het ook prettig dat Erwin zelf ervaring heeft, omdat hij privé ook is gescheiden. Al met al zijn alle ervaringen en adviezen daarom erg waardevol. Als klant heb je echt het gevoel dat jullie met ons meedenken en je geen nummer bent. Ik heb verder geen verbeterpunten, vooral zo doorgaan."

- Hellen Jalink